Serdarhan Topo Kimdir?

Bilişim Avukatı Serdarhan Topo
Bilişim Avukatı Serdarhan Topo

Avukat Serdarhan Topo

Biyografi:

Av. Serdarhan Topo; İstanbul’un Fatih İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burslu olarak Özel Birikim Okulları’nda, lise eğitimini ise Çatalca Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini dereceyle kazanarak 2014 yılında fakültede mezun oldu. Üniversite yıllarında birtakım sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak görev aldı.

Yine üniversite yıllarında çeşitli girişimlerde bulunarak iş hayatında aktif şekilde rol aldı. Lisans eğitiminden hemen sonra aldığı eğitimler ve edindiği tecrübeler doğrultusunda, ilgili kişi ve kurumlara danışmanlık verdi. Ardından Topo Hukuk Bürosu‘nu kurarak çalışmalarına daha kapsamlı sürdüren Av. Serdarhan Topo aynı zamanda bilişim teknolojileri uzmanıdır.

Topo Hukuk Bürosu Av. Serdar Han Topo
Topo Hukuk Bürosu Av. Serdar Han Topo

Özellikle; bilişim hukuku, ceza hukuku, boşanma ve aile hukuku, miras hukuku ve e-ticaret hukuku alanlarında uzman olarak verdiği hizmetlerle bilinen Av. Serdarhan Topo, yüksek lisans eğitimine ise özel hukuk alanında devam etmektedir.

Serdarhan Topo, Avukat Serdar Han Topo
Avukat Serdar Han Topo

Av. Serdarhan TOPO denetiminde, hukuki konularda bilgi vermek adına sitemizde yayınlar yapılmaktadır. Yayın yapılan konular altından sorularınızı yorum olarak atabilir ve sorunlarınıza çözüm arayabilirsiniz. Ayrıca iletişim sayfasından  (https://www.topohukuk.org/serdarhan-topo-hukuk-burosu-iletisim ) Avukat Serdarhan Topo ile iletişime geçerek avukatlık ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Av. Serdar Han Topo’nun İlgilendiği Alanlar

Bilişim Hukuku

Son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmelerin ve internetin hayatımızın bir parçası olmasının sonucu olarak bilişim hukuku da önem kazanmıştır. Artık pek çok suç, gerek internet gerekse bilişim sistemleri üzerinden daha kolay işlenir hale gelmiştir. Örneğin sosyal medya üzerinden hakaret, şantaj, dolandırıcılık gibi suçlar sıkça karşılaştığımız suç tipleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması da sıkça rastlanan bilişim suçları arasında yer almaktadır. İşte tüm bu suçlarla mücadele edilmesinde ve bilişim hukuku alanında danı şmanlık hizmeti alınmasında bilişim avukatının rolü büyük olmaktadır. Bilişim avukatı sahip olduğu teknik ve hukuki bilgiyle müvekkilinin haklarını en iyi şekilde müdafaa edecek ve onun lehine sonuçlar elde etmeye çalışacaktır.

İnternet Hukuku

Bilindiği üzere içinde bulunduğumuz çağ, internet çağı olarak adlandırılmaktadır. Hal böyle olunca da internet hukuku da ayrı bir önem kazanmıştır. İnternet hukuku, kapsamlı bir hukuk dalı olup pek çok konuyu içinde barındırmaktadır. İnternet aracılığıyla işlenen suçlar, e-ticaret hukuku, online itibar yönetimi internet hukukunun başlıca konularını oluşturmaktadır. İnternet hukuku hem teknik hem de hukuki bilgiyi bir arada gerektirdiğinden dolayı gerek bu alanda işlenen suçlarla mücadelede gerekse danışmanlık hizmeti alınmasında mutlak uzman bir avukat tercih edilmelidir. Alanında uzman bir avukatla çalışıldığı takdirde kısa sürede en etkili sonucu almak mümkün olacaktır.

E-Ticaret Hukuku

E-ticaret, artık pek çok firmanın tercih ettiği bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Globalleşen ticaret ile birlikte artık pek çok firma internet üzerinden satış gerçekleştirmektedir. Ancak e-ticaret sanıldığı kadar kolay bir sistem değildir. E-ticaret sitesinin kurulması ve yönetilmesi, uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir iştir. Aynı zamanda ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi ve var olan sorunların giderilmesi için mutlaka uzmandan yardım alınması gerekmektedir. İşte tam da bu noktada ticaret hukuku avukatı devreye girmektedir. Ticaret hukuku avukatı, e-ticaret hukuku konusunda da uzmanlığa sahip olduğundan dolayı ilerde çıkabilecek problemlerin önüne geçecek ve kanun ve prosedürlere uygun bir biçimde e-ticaretin yapılmasına yardımcı olacaktır.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ceza hukuku, belirli ilkeler çerçevesinde varolan bir hukuk dalıdır. Söz konusu ilkelerden en önemlisi ise şüphesiz ki suçta ve cezada kanunilik ilkesidir. Bu ilkeye göre kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemeyecektir. Aynı zamanda suçta ve cezada şahsilik ilkesi de önemlidir. Bu ilkeye göre, bir kimse ancak kendi işlediği fiillerden dolayı sorumlu tutulacaktır. Ancak eğer başkasının konusu suç teşkil eden bir fiiline iştirak söz konusuysa bu durumda kişinin cezalandırılması yoluna gidilebilecektir. Konuyla alakalı detaylı bilgi almak ve gerekli hallerde hukuki işlem başlatmak için mutlaka uzman bir ceza avukatıyla görüşülmelidir.

Boşanma ve Aile Hukuku

Boşanma ve aile hukuku, ülkemizde son yıllarda daha fazla ön planda tutulan hukuk dallarından birisi haline gelmiştir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi ise artan boşanma oranlarıdır. Ancak aile hukuku denildiği zaman akla yalnızca boşanma davalarının gelmesi yanlış bir algıdır. Çünkü boşanma ve aile hukuku, geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. Nafaka, mal rejimi, velayet, soybağının kurulması- reddi ve tazminat konuları da boşanma ve aile hukuku içerisinde yer almaktadır. Pek çok boşanma davasının çekişmeli olarak görülmesi özellikle nafaka ve velayet konularını daha önemli hale getirmiştir. Boşanma ve aile hukukunu ilgilendiren konularda uzman bir avukattan yardım alınması hukuki sürecin doğru ve eksiksiz işlemesi açısından önemlidir.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun bir parçasını oluşturmaktadır. Ülkemizde, özellikle büyük şehirlerde artan gayrimenkul sayısı, bu hukuk dalının daha önemli hale gelmesinde etkili olmuştur. Yabancı uyruklu kimseleri de ülkemizde gayrimenkul edinme imkanına sahip olup bu konuda bir uzmana danışmaları en doğru tercih olacaktır. Gayrimenkul hukuku içerisinde birçok detay ve istisnayı barındırmaktadır. Dolayısıyla her detayın ve istisnanın bilinmesi ve bunların uygulanabilmesi ileride yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesini sağlayacaktır. Yalnızca gayrimenkul alım-satımında değil; bu alanda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde de hukuki destek alınması gerekmektedir. En sık karşılaşılan davalardan bazıları ise şunlardır: Ecrimisin davası, el atmanın önlenmesi davası, kamulaştırma davası, istihkak davası vs. Hukuki danışmanlık hizmeti almak ve gerekirse hukuki işlem başlatmak için bir gayrimenkul avukatıyla görüşülmeli ve kendisinin önerileri doğrultusunda hareket edilmelidir.

Serdarhan Topo’nun Sertifikaları

  • İstanbul Barosu Sanık Müdafiliği, Mağdur/Şikayetçi/Katılan Vekilliği Meslek İçi Eğitim Semineri
  • İstanbul Barosu Kadın Hakları ve Aile İçi Şiddet Semineri
  • İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Yapay Zeka, Robotlar ve Hukuk Konferansı

Yabancı Dil:

İngilizce – Advanced

Üyelikler:

İstanbul Barosu

İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu

Baro Bilgileri:

Bağlı Olduğu Baro: İstanbul Barosu
Baro Sicil Numarası: 51157
Avukatlık Yemin Tarihi: Ekim 2015

Serdarhan Topo İletişim

Bilişim Avukatı Serdarhan Topo‘nun ilgilendiği alanları detaylıca incelediniz daha fazla bilgi almak için topo.av.tr web sitesini  ziyaret edebilir. İletişime geçmek isterseniz (0212) 679 32 53 numaradan Topo hukuk bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Serdarhan Topo’nun Kişisel Blog Sitesi : www.serdarhantopo.com.tr