İşçinin Alacaklı Olduğu İş Hukukuna İlişkin Bir Dava Acele İşlerden Sayılmalı ve İkinci Alacaklılar Toplantısı Beklenmeksizin Yargılamaya Devam Edilmelidir.

22. Hukuk Dairesi  2016/27935 E.  ,  2020/1069 K.  “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: İş MahkemesiDAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davacının en … Devamını oku…