Memnu Hakların İadesi Memuriyete Engel Midir?

Devlet Memurları Kanunu’na göre hem 1 yıl ve Memnu Hakların İadesi daha fazla hüküm giymiş olanlar hem de maddede belirtilen suçları işleyenler memnu hakların iadesi kararı almaları halinde, memur olarak atanabilmektedir. Belirmeliyiz ki; memnu hakların iadesi kararı almış olsa dahi, memuriyete geri dönüşünde idarenin takdir hakkı bulunmaktadır.

Memnu hakların iadesi başvurusu ve dilekçesinin yazımı ile uzman olarak ilgilenen Topo Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Serdar Han TOPOMemnu Hakların İadesi Memuriyete Engel Midir?” sorusunun cevabını verdi.

Memnu Hakların İadesi | Av. Serdar Han Topo

Yorum yapın