Sitenin Tam Web Adresi, Alan Adı Veya IP Adresinin Açıkça Belirtilmemiş Olması Erişim Engelleme Talebinin Red Sebebidir – Topo Hukuk Bürosu Yargıtay Kararları

5. Ceza Dairesi 2012/15383 E. , 2014/2169 K.

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :

Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Görevi kötüye kullanmak HÜKÜM: Beraet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Katılan hakkında www.facebook.com internet adresi üzerinde oluşturulan grup tarafından gerçekleştirilen kişilik haklarına yönelik saldırı teşkil eden yayının içerik itibariyle olay tarihinde yürürlükte bulunan 5651 sayılı Kanunun 8. maddesi kapsamında sınırlı olarak sayılan suçlardan olmaması nedeniyle doğrudan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından erişimin engellenmesi kararı verilebilmesinin olanaklı olmadığı, bu konuda ilgilisi tarafından aynı Kanunun 9. maddesi uyarınca içerik sağlayıcı veya yer sağlayıcıdan talepte bulunulması gerektiği, öte yandan … 19. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen erişimin engellenmesine ilişkin tedbir kararında İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 15/ç-d-e bentlerinde sayılan sitenin tam web adresi, alan adı veya IP adresinin açıkça belirtilmemiş olması nedeniyle erişimi engelleme veya yapılması mümkün diğer işlemlerin infazının da olanaklı olmadığı tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen beraet hükmü usul ve kanuna uygun olduğundan katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 27/02/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın