Banka Hesabına Girilerek Yapılan Hırsızlıklarda Bilişim Yoluyla Hırsızlık Tanımı Yapılmalıdır – Topo Hukuk Bürosu Yargıtay Kararları

8. Ceza Dairesi 2019/13770 E. , 2019/12207 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ: Bilişim suçu

HÜKÜM: Mahkumiyet

Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yapılan yargılama göre sanık ve müdafinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak: Müşteki …’nın, ….. Bankası’nda bulunan banka hesabına internet üzerinden erişim sağlayarak buradaki parayı havale yolu ile başkalarının hesabına aktardığı anlaşılan sanığın eyleminin Yargıtay
Ceza Genel Kurulu’nun 17.11.2009 gün ve 193/268 sayılı kararında açıklandığı üzere 5237 sayılı TCK.nun 142/2-e maddesinde öngörülen “bilişim suretiyle hırsızlık” suçunu oluşturduğu, sanık hakkında
5237 sayılı TCK.nun 143. maddesi de değerlendirilerek hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması, Yasaya aykırı, sanık ve müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321 ve 326/son maddeleri gereğince ceza miktarı yönünden kazanılmış hakkı saklı kalmak kaydıyla BOZULMASINA, 14.10.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın