Suç Yeri Menfaatin Temin Edildiği Yerdir – Topo Hukuk Bürosu Yargıtay Kararları

15. Ceza Dairesi 2019/10466 E. , 2019/15301 K.

“İçtihat Metni”

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan şüpheli … hakkında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla evrakın Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının 10/12/2018 tarihli ve 2018/14278 soruşturma, 2018/1339 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 19/02/2019 tarihli ve 2018/10151 soruşturma, 2019/325 sayılı yetkisizlik kararını takiben, yetki uyuşmazlığının çözümü için dosyanın merciine gönderilmesi üzerine, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına dair Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/03/2019 tarihli ve 2019/235 değişik iş sayılı kararı aleyhine, Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 16/05/2019 gün ve 94660652-105-32-5660-2019 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 24/07/2019 gün ve 2019/55203 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu. Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede; Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 20/11/2017 tarihli ve 2017/30314 esas, 2017/23733 karar sayılı ilâmında “…Dairemizin 06.04.2015 tarih ve 2015/4473-23011 sayılı ilâmı ve daha birçok kararında da belirtildiği üzere, dolandırıcılık suçunun, iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından hareketle….” şeklindeki açıklamada belirtildiği üzere suç yerinin menfaatin temin edildiği yer olduğu, somut olayda ise müşteki tarafından şüpheli hesabına gönderilen paranın Giresun’da bulunan ATM cihazından çekildiği ve bu suretle haksız menfaatin temin edildiği yerin Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/03/2019 tarihli ve 2019/235 değişik iş sayılı kararının bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Şüpheli tarafından paranın çekildiği yerin Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet bulunmadığından, kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmekle, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/03/2019 tarihli ve 2019/235 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, 23/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Yorum yapın