Banka Yoluyla İşlenen Dolandırıcılık Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Oluşturur – Topo Hukuk Bürosu Yargıtay Kararları

15. Ceza Dairesi 2019/10097 E. , 2019/15591 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ: Dolandırıcılık

HÜKÜM: TCK’nın 157/1, 52/2, 53. maddeleri gereğince mahkumiyet
Dolandırıcılık suçundan, sanıkların mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanıklar tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanık …’nın internet sitesinden bakıcı ilanı verdiği, katılanın iş ilanı nedeniyle … ismini kullanan sanıkla telefonda görüştüğü, bakıcılık sertifikası alacağını söyleyerek sanık …’nın hesabına 200 TL para
göndermesini sağlayıp ortadan kaybolduğu bu suretle sanıkların dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda;
1-Sanık…savunmasında, eşim arkadaşından para geleceğini söylemişti, bende bankaya gittim eşimin söylediği tarihlerde bankadan para çekip eşime teslim ettim demesi karşısında, sanığın aşamalarda
değişmeyen savunması ile tüm dosya kapsamından; sanığın suç işleme kastı ile hareket ettiğini ilişkin mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, delillerin takdirine hataya
düşülerek sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedilmesi,
2-Sanık …’nın eylemin ifası sırasında bilişim sisteminin araç olarak kullanılması nedeniyle, sanığın
eyleminin TCK’nın 158/1-f maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, aynı Kanunun 157. maddesinde yer alan basit dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması, Kanuna aykırı olup, sanıkların temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanun’un 8/1 maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. Maddesi uyarınca hükümlerin BOZULMASINA, aynı Kanunun 326/son maddesi gereğince sonuç ceza miktarı yönünden sanıkların kazanılmış haklarının gözetilmesine, 25/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 22/01/2020 12:31 Yargıtay Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü Tarafından Oluşturulmuştur.

Yorum yapın