E-posta Şifresini Değiştirmek TCK 244/2 Suçunu Oluşturur – Topo Hukuk Bürosu Yargıtay Kararları

8. Ceza Dairesi 2012/31216 E. , 2013/25978 K.

E-POSTAYA ERİŞİMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME, DEĞİŞTİRME

TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 244

“İçtihat Metni”

Oluşa, katılanın aşamalardaki anlatımlarına, sanığın babasına ait internet hesabından katılana ait elektronik posta hesabına bir çok kez girildiğine ilişkin Microsoft ve TİB’den gelen yazı yanıtlarına ve tüm dosya kapsamına göre; katılana ait elektronik posta hesabının şifresini ele geçirerek bu adrese giren ve şifreyi değiştirmek suretiyle katılanın elektronik postalarına erişimini engelleyen sanığın, eylemine uyan TCK.nun 244/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı
gerekçeyle beraat hükmü kurulması, Yasaya aykırı, C.Savcısı ve katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün
bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uya- rınca uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 01.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın