Topo Hukuk Bürosu: Basın ve Medya Hukuku Nedir?

TOPO Hukuk Bürosu:  Basın ve Medya Hukuku Nedir?

Topo Hukuk Bürosu’na basın ve medya hukuku nedir? Sorusunu yöneltiyoruz. Basın ve medya hukuku kitle iletişim araçları ile yapılan yayınları, bu alanda faaliyet gösteren kurumların idaresini, haberleşme özgürlüğü ile bağlantılı olarak işbu kuralları ve sınırları düzenleyen alandır. Medya hukuku, medya alanında işlenen suçların kapsam ve cezaları, bu alandaki şirketlerin idaresini kapsamaktadır.

Suç ve cezaların yanında hukuki sorumluluğu da incelemektedir. Yani hem kamu hukuku hem özel hukuk ile ilişkilidir. Pek tabii medya alanında gerektiği durumlarda ceza hukuku, borçlar hukuku, idare hukuku normlarından da yararlanılıcaktır. Basın ve medya hukuku internet basın ve medyasını da kapsamaktadır. Topo Hukuk internet hukuku ile de yakından ilgili çalışanlarıyla bu alanda müvekkillerine hizmet vermektedir.

Basın ve Medya Hukuku Çalışma Alanları Nelerdir?

Basın ve medya hukuku, görsel ve işitsel medya, yazılı medya olarak ayrıca düzenlenmiştir. Topo Hukuk Bürosu, basın ve medya hukukunun bir de internet medyası kolu olduğunu, internet hukuku ile de yakından ilişkili olduğunu belirtiyor. Peki basın ve medya hukukunun çalışma alanları nelerdir?

Basın ve medya hukuku internet medyası alanında, internet süjelerinin tanımlanması, bunların yükümlülükleri, site içerisindeki birtakım yayınlara erişim engelleme kararı getirilmesi gibi konular üzerinde çalışır.

Görsel ve işitsel medyada ise sorumluluk, görsel ve işitsel medya kuruluşlarının hukuki ve mali yapısı, yükümlü olunan yayın ilkeleri gibi konular düzenlenir.

Ayrıca idari denetimi yapacak olan RTÜK’ün yapısı ve işleyişi, yayınların düzenlenmesi ve genel olarak kurallara uymamanın hukuki ve cezai yaptırımları düzenlenmiştir. Yazılı medyaya ilişkin Basın Kanunu basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını düzenlemektedir.

Basın ve Medya Hukuku’nun Kanunda ki Yeri

Basın ve medya tek bir kanun ile düzenlenmiştir diyemeyiz. Bilindiği üzere medya, görsel ve işitsel medya, yazılı medya, internet medyası gibi alanlara ayrılmış bulunmaktadır. Örneğin 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile görsel ve işitsel medya düzenlenmişken, 5187 sayılı Basın Kanunu da yazılı medyaya ilişkin kuralları düzenlemektedir. Basın Kanunu basılmış eserlerin basımı ve yayımını kapsamaktadır.

Topo Hukuk Bürosu, bununla beraber 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile de TRT’nin yapısı işleyişi, kuruluşu düzenlendiğini belirtiyor. İnternet medyasına baktığımızda hukuki düzenleme 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile yapılmıştır.

Bu kanunların uygulanması hakkında yönetmelikler çıkarılmıştır. Son olarak unutulmamalıdır ki, borçlar hukuku, ceza hukuku, idare hukuku, medeni hukuk hükümleri genel nitelik taşımaktadır. Bu sebeple hangi çalışma alanında olursa olsun belirtilen kanun hükümleri basın ve medya hukuku için de uygulama alanı bulabilecektir.

Basın ve medya hukuku‘na ilişkin sorularınız ve merak ettikleriniz için Topo Hukuk Bürosu’na ve Serdarhan Topo’ya iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz.

Yorum yapın