Vekalet Nedir? Vekalet Nasıl Verilir?

Vekalet Nedir?

Vekalet vermek nedir, vekalet ne anlama gelir? Vekalet,kelime anlamı olarak vekillik demektir. Yani bir kimsenin kendisi adına iş görmesi amacıyla yetki verdiği kişidir.

İşte bu yetki verme işlemine vekalet vermek denmektedir. Vekalet iki taraflı bir sözleşmedir. Yazılı olarak hazırlanan belge ile kişi bir başkasına kendisi adına işlem yapma yetkisini tanımaktadır. Vekalet sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olup vekilin vekalet verenin işini görmeyi ya da işlemini yapmayı üstlenmesi olarak tanımlanmıştır. Vekilin dava açması, sulh olması, hakeme başvurması; iflas,iflasın ertelenmesi, konkordato talep edebilmesi için özel olarak izni bulunması gereklidir. Kambiyo taahhüdünde bulunmak, bağışlama yapmak, kefil olmak, taşınmaz devretmek ya da bir hak ile sınırlandırmak da özel izne bağlı işlemlerdendir.

Vekalet verenin ancak özel olarak yetkilendirdiği hallerde vekil bu işlemleri gerçekleştirebilir.

Serdarhan Topo - Vekalet

Vekalet Çeşitleri Nelerdir?

Vekalet vermek pek çok farklı şekilde gerçekleşebilmektedir. Vekalet çeşitlerini şu şekilde saymak mümkündür:

  • Genel Vekaletname
  • Tapuda yapılacak işlemlerle ilgili vekalet
  • Veraset ve intikal işlemlerine ilişkin vekalet
  • Tanıma ve tenfize ilişkin vekalet
  • Gayrimenkul alım ve satımına ilişkin vekalet
  • Boşanma davası açmaya açılmış olan boşanma davasını kabul etme yetkisi veren vekalet
  • İpotek kurmak üzere yetkilendirilmiş vekalet
  • Şirketler tarafından verilen vekalet
  • Şirketlerde hisse devrine ilişkin vekalet
  • Satış vadi yapmak için verilecek vekalet

Vekalet Neden Verilir?

Vekalet farklı sebeplere dayanılarak verilebilmektedir. TBK’ye göre, vekalet ya kişinin bir başkasına bir iş yaptırması ya da bir işini görmesi amacıyla verilir. Vekilin üstlendiği işin vekalet verenin çıkarına olarak tamamlanması gereklidir. Vekalet neden verilir sorusunu örneklendirmek gerekirse, şehir dışında bulunan kişi acil bir işini gördürmek amacıyla vekalet verebilmektedir.  Sağlık sebebi ile işini göremeyecek durumda olan kimse vekalet vererek bu işi yapması amacıyla birini yetkilendirebilmektedir. Hukuki işlemlerde ise temsil vekalet ile gerçekleşmektedir. Kişi hukuki bir konuda temsil edilmek amacıyla avukata vekalet verecektir.

Vekalet Nasıl Verilir?

Vekalet vermek için tarafların noter huzurunda imza atmaları gerekmektedir. Taraflara yani vekil ve vekalet verene ait nüfus cüzdanı ve iki adet fotoğrafları gerekli belgeler arasında yer almaktadır. Vekaletname bir tüzel kişi adına, bir şirket adına düzenlenecek ise vekaletnameyi imzalama yetkisi şirketi temsil eden kişilere aittir.

Vekalet verme özel ve genel olarak düzenlenebilir. Buna göre vekil özel olarak gayrimenkul konusunda işlem yapmaya yetkilendiriliyor ise tapu bilgileri gereklidir. Yahut örneğin araç satışı ile ilgili bir işlem yapılacaksa ruhsat bilgilerine ihtiyaç olacaktır.

“Vekalet Nedir? Vekalet Nasıl Verilir?” üzerine 2 yorum

Yorum yapın