Topo Hukuk Bürosu: Marka Hakkına Tecavüz

Marka Hakkına Tecavüz Nedir?

Topo Hukuk Bürosu ile marka hakkına tecavüz konusuna marka nedir ve marka hakkı ne ifade eder sorularından başladık. Marka, bir ticaret malını tanıtmak amacıyla malın, benzerlerinden ayrılmasına yarayan, simgesi haline gelmiş her türlü işaret olarak tanımlanabilir. Marka bazı durumlarda aynı malın benzerlerinden daha üstün sayılmasını sağlayabilen bir işarettir.

Marka hakkı, markanın kullanım hakkını ifade etmekle beraber üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılmasını da önlemeyi amaçlar. Marka hakkının marka sahibinden izinsiz kullanımını önlemek markanın korunmasını sağlamak marka tescili ile mümkün olabilmektedir. Topo Hukuk marka hakkına tecavüzü ise birtakım eylemleri gerçekleştirmek yoluyla markanın izinsiz kullanımı olarak özetlemektedir.

Marka Hakkına Tecavüz Durumları Nelerdir?

Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 61.maddesinde ayrıca sayılmıştır. Marka sahibinin izni olmaksızın markayı taklit etmek ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak marka hakkına tecavüz oluşturmaktadır. Marka sahibinin izni olmaksızın lisans yoluyla verilmiş hakları genişletip ve hatta bu hakları üçüncü kişilere devretmek de marka hakkına tecavüz halidir. Bunun yanında markayı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanarak markanın taklit edilmesinden haberdar ya da haberdar olmasının gerekmesine rağmen tecavüz yolu ile kullanılmakta olan markaya ait ürünleri satmak, dağıtmak, ticari amaçla elde bulundurmak fiilleri de kanunen marka hakkına tecavüz teşkil etmektedir.
Marka sahibi,

  • Tescilli marka ile aynı mal ve hizmetlerle ilgili aynı olan veya karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması
  • Tescilli markanın itibarından haksız yarar elde edecek, itibarına zarar verecek, markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek bir işaretin kullanılmasının önlenmesini talep etme hakkına sahiptir.

Marka sahibinin izni olmaksızın yukarıda belirtmiş olduğumuz hallerde işaretin mal veya ambalajın üzerine konulması, işareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi, işaretin iş evraklarında ya da reklamlarda kullanılması, meşru bir bağlantı olmadıkça işaretin aynı ya da benzerinin ticari etki edecek şekilde internet ortamında kullanılması yasaktır. Aksi, marka hakkına tecavüz fiili teşkil edecektir.

Topo Hukuk Bürosu: Marka Hakkına Tecavüz Davaları

Marka hakkı, marka hukuku Topo Hukuk Bürosu’nun faaliyet alanına giren fikri ve sınai haklar hukukunun kapsamındadır. Marka hakkına tecavüz halinde hapis ve adli para cezası öngörülmüştür. Marka hakkına tecavüz teşkil edecek fiiller bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmiş ise, ona tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanacaktır.

Marka hakkına tecavüz, soruşturulması veya kovuşturulması şikayete bağlı bir suçtur. Bunun yanında marka hakkı ihlal edilen kimse mahkemeden tecavüzün durdurulmasını, giderilmesini ve maddi/manevi zararın tazmin edilmesini isteyebilmektedir. Marka hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda marka hukuku avukatı ile çalışılması uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştıracaktır. Topo Hukuk, marka hakkı ihlallerinde, marka hakkına tecavüz halinde hukuki danışmanlık, avukatlık hizmeti vermektedir.

Yorum yapın