Topo Hukuk Bürosu İle Online İtibar Yönetimi

Topo Hukuk Bürosu, bilişim hukuku avukatı Serdarhan Topo tarafından kurulmuş bir hukuk bürosudur. Online itibar, birey ya da kurumların internet üzerindeki hareketleri ve tutumları ile sanal toplum nezdinde ki saygınlığı ve görünümü bakımından kullanılan bir kavramdır. Online itibar yönetimi ile internet üzerinden birey ya da kurumların itibarlarını korumak, yalan ve yanlış haberlerin yayılmasını önlemek mümkündür.

İnternet Üzerinden Hakaret Suçu Ve Cezası

Hakaret Türk Ceza Kanunu madde 125 ve ilerisindeki maddelerde düzenlenmiş bir suçtur. Topo Hukuk Bürosu, internet üzerinden işlenen hakaret suçlarını ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Bu suçu tanımlamak gerekirse, bir kimsenin şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut fiil veya olguyu dayandırmak veya sövmek suretiyle kişinin onur şeref ve saygınlığına saldırmaktır, diyebiliriz. Maddenin ikinci fıkrasında suçun sesli, yazılı, görüntülü iletiyle işlenmesi düzenlenmiştir.

İşte hakaret fiilinin internet yoluyla yapılması, internet üzerinden hakaret suçunu oluşturmaktadır. Hakaret suçunu işleyen bir birey, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Hakaret, huzurda ve gıyabında olmak üzere iki şekilde işlenebilen bir suçtur. Huzurda hakaret kişiyi muhatap alarak işlenen suçtur. Ancak bu suçun işlenebilmesi için yüz yüze olmak zorunlu değildir.

Kişiye hazır bulunmadığı bir ortamda (mektup, internet, mesaj, telgraf vb.) hakaret edilirse artık gıyabında hakaret söz konusu olacaktır. Hakaret suçunun da internetle birlikte oldukça yaygınlaştığı ortadadır. İnsanlar takip edilemeyecekleri düşüncesiyle, doğru/yanlış söylemek istedikleri her şeyi dile getirebilir ve görünür kılabilir olmuştur. Bireyler ya da özellikle kurumlar için, maruz kaldıkları ya da ileride kalabilecekleri hakaretlere bir çözüm bulmak kaçınılmaz olmuştur.

İşte online itibar yönetimi bu şekilde ortaya çıkmıştır. Online itibar yönetimi için izlenmesi gereken yol ise bilişim hukuku uzmanlarına bırakılmalıdır.

Topo Hukuk Bürosu İle Online İtibar Yönetimi
Online İtibar Yönetimi İle Müşterilerinize Güven Verin

Topo Hukuk: İnternet Üzerinden Hakaret Nasıl Tespit Edilir?

Bilişim hukuku avukatı Serdarhan Topo, internet üzerinden işlenen hakaret suçunun nasıl tespit edileceğini anlatıyor.

İnternet üzerinden hakaret suçu, sosyal medya üzerinden, e-posta, whatsapp, skype vb. iletişim uygulamaları yoluyla youtube üzerinden video yayınlamak suretiyle ve benzeri şekillerde işlenebilmektedir. Peki işlenen bu suçların tespitini nasıl yaparız? Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmeliği uyarınca Elektronik Tespit Sistemi getirilmiş olup kısaca E-Tespit olarak adlandırdığımız sistem Türkiye Noterler Birliği tarafından oluşturulmuştur.

E-Tespit sistemi 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Bu sisteme girerek, ilgili sayfada mevcut hakaret suçunu oluşturan yayınların tespitini yapabilirsiniz. Ancak işlem bununla son bulmamaktadır. Kesinleştirmek adına bir noterliğe gidip tespit tutanağı hazırlat malısınız.

İnternet Üzerinden Hakarete Nasıl Yasal Süreç Başlatılır?

Öncelikle E-Tespit sistemi ile kayıt altına alınan suçlar, bu noktada resmi olarak delil niteliği taşıyacaktır. Bilindiği gibi yapılan paylaşımlar silinebilmektedir. Ekran görüntüsü alınmış olsa dahi bunların photoshop vasıtasıyla kolaylıkla düzenlenebileceği de göz önüne alınmalıdır. Bu noktada E-Tespit sistemi kullanıcılara delil bulmak açısından oldukça faydalı bir sistemdir, diyebiliriz.

Topo Hukuk Bürosu İle Online İtibar Yönetimi
Online İtibar Yönetimi İle Markanıza Değer Katın!

Hakaret suçunu işlediği öne sürülen şüphelinin tespiti IP Adresi yolu ile gerçekleşecektir. Bilindiği üzere hakaret suçu şikayete bağlı bir suçtur. Elinizde hakaret suçunun mağduru olduğunuz üzerine delil olması durumunda soruşturma ve kovuşturma için yeterli imkana sahip olduğunuz söylenebilir. Artık geriye şikayette bulunmak kalmıştır. Unutulmamalıdır ki delil niteliği taşıması açısından noterde tespit tutanağı tutulmalıdır. Bu belge ile şikayette bulunabilir ayrıca tazminat talep etmeniz halinde de kullanabilirsiniz.

Topo Hukuk Bürosu olarak online itibar yönetiminin önemi üzerinde durmak istiyoruz. Elbette internetten hakarete yaklaşan açıklama ve eleştiriler online itibarı zedeleyecektir. İnternet kullanımının bu kadar yaygın olduğu bir dönemde, bu ağır eleştiri ve açıklamalar sizlerin veya bağlı olduğunuz kurumların itibarını zedeleyebilmektedir. Bizler, bu konuda bilişim uzmanı bir avukatla çalışılması gerektiğinin altını çiziyoruz.

Topo Hukuk Bürosu İle Online İtibar Yönetimi
Topo Hukuk Bürosu İle Çalışın Markanızı Zirveye Taşıyın!

Online itibar yönetimi, bir şekilde kendini savunmadır. Hakkınızda ortaya çıkmış ya da çıkabilecek itibarınızı zedeleyebilecek eleştiri, söylemler, bazen de sizden kaynaklanan mağduriyetler hızla kontrol altına alınmalıdır. Biz siz müvekkillerimize en başta hakkınızda söylenmiş olan itibarınızı zedeleyebilecek söylemlere sessiz kalmamanızı öneririz. Elbette bu savunma bir avukat vasıtasıyla yapılmalı, hakkınızda yapılan hakaret içerikli itibar kaybettirici söylemlere karşı hukuki haklarınızı kullanarak mücadele etmelisiniz.

Sizde online itibarınızı korumak istiyorsanız, veya online itibarınızı yükseltmek istiyorsanız, Topo Bürosunun uzman avukatları ile çalışabilirsiniz. Aynı zamanda bir bilişim hukuku olan Serdarhan Topo‘ya ile de iletişime geçebilirsiniz.

“Topo Hukuk Bürosu İle Online İtibar Yönetimi” üzerine bir yorum

Yorum yapın